La ciutat de paper

Albert Beltrán / Josep Palet / Xavier Solé

08/07/81. (Sala 073)

Del 8 al 24 de Julio

Retallables de Barcelona

Equip de Disseny
– Albert Beltrán
– Joseph Palet
– Xavier Solé

Del 8 al 24 de Julio